Гюстав Курбе
"Косули у ручья". 1866 г.

Гюстав Курбе "Косули у ручья"