Берта Моризо
"Игра в прятки". 1873 гг.

Берта Моризо "Игра в прятки"